Kontakt

PAMA Spółka Akcyjna

ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia 

Tel. +48 58 688-82-51

e-mail: office@pama-sa.pl

NIP: 583-318-00-00,

Regon: 361554517,
KRS: 0000558944

Dokumentacja rejestrowa przechowywana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 100.000 PLN, wpłacony w całości.